Podcast

Lúc ta dừng, đời lừng mỹ vị

Bạn có biết: từng ngày ta sống và hít thở là từng ấy thời gian ta tham dự vào buổi tiệc đời đáng nhớ và đáng quý. Tâm thế và lối thưởng thức của bạn, người nhập tiệc, đang như thế nào?

Pomodoro – Phương pháp rèn luyện sự tập trung

Xao nhãng là kẻ thù lớn nhất của hiệu quả công việc. POMODORO là phương pháp rèn luyện sự tập trung khi làm việc đã được phát minh và sử dụng rộng rãi từ năm 1980.