Giữa thặng dư tiền tài vật chất mà cạn kiệt cảm xúc, tinh thần; giữa viên mãn thành tựu mà thiếu thốn thân tình hữu ái cùng gia đình, chiến hữu, bạn bè; giữa đủ đầy với xã hội, cộng đồng mà vơi cạn với bản thân;…. thì đời sống ta còn gì là phẩm cấp hảo hạng?! Trong khi đó, chỉ cần một khoảnh khắc dừng lắng thôi ta cũng có thể tiệm cận trạng thái cân bằng, hoàn thiện và tươi mới; khiến đời sống dẫu cũng vẫn với nghĩa vụ, áp lực và trách nhiệm mà lại trở nên ngon lẫy lừng, đáng thưởng thức.